Adatkezelési szabályzat

Preambulum

Kepes Katinka, mint a www.gyerekmania.hu domainen elérhető, „Gyerekmánia” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Gyerekmánia az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le (”Igénybe Vevő”).

A Gyerekmánia ezúton tájékoztatja Igénybe Vevőit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

1. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Az Adatkezelő adatai: Kepes Katinka (1139 Budapest, Csongor utca 24.)

2. A kezelt adatok

Az Igénybe Vevő által megadott személyes adatok közül a Gyerekmánia csak azokat az információkat használja fel, amelyek az Igénybe Vevő azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Gyerekmánia fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Gyerekmánia hivatalos értesítéseiről. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám néhány funkció eléréséhez legalább e-mail cím, a regisztrációhoz név és e-mail cím szükséges.

3. Az adatkezelés célja
Az Igénybe Vevőről a Gyerekmánia által nyilvántartott adatok, a Gyerekmánia által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak az Igénybe Vevő és a Gyerekmánia, vagy az Igénybe Vevő és a Gyerekmánia partneri között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja látogatói statisztikák készítése saját, belső célra, hírlevél küldése, illetve az Igénybe Vevőkkel való kapcsolattartás. Az adatkezelés célja speciális esetben lehet az Igénybe Vevő által megrendelt kiszállítás pontos elvégzése is.

4. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Igénybe Vevő önkéntes hozzájárulása, melyet e-mail címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával ad meg a Gyerekmánia számára.

5. Az adatkezelés időtartama
Az Igénybe Vevő által megadott adatokat a Gyerekmánia addig őrzi, amíg azok törlését Igénybe Vevő nem kéri.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre
Az adatokhoz a Gyerekmánia minden munkatársa hozzáférhet az Igénybe Vevőkkel történő kapcsolattartás érdekében. Amennyiben Igénybe Vevő valamely termék kedvezményes megvásárlására feljogosító kupont vásárol, a termék házhozszállítását végzők is megkapják a rájuk tartozó adatokat.

7. Az Igénybe Vevő jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése
Igénybe Vevő bármikor jogosult az adatainak helyesbítését kérni, vagy saját felhasználói felületén módosítani azokat. Amennyiben ehhez segítséget kér, a Gyerekmánia ügyfélszolgálatán keresztül nyújt ehhez segítséget. Igénybe Vevő bármikor kérheti adatai törlését, vagy zárolását. A Gyerekmánia az Ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Igénybe Vevőt értesíti.

8. Jogorvoslati lehetőségek
A Gyerekmánia arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

9. Vonatkozó jogszabályok
Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:
- a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

10. Anonim látogató-azonosítók (cookie, süti)
Az Európai Uniós törvények értelmében a Gyerekmánia felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. "cookie"-kat, "sütiket" használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk az igénybevétel során.
A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de az esetleges vásárlás funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

A sütit a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

11. Kikötés
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy értesülj aktualitásainkról a legfontosabb információkról.